Društvo se predstavi

Turistično društvo Skriti biser Sladka Gora, je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb in pravnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov.

Člani društva so vse zainteresirane domače in tuje fizične in pravne osebe, ki želijo delovati v skladu z nalogami in cilji društva.

Sladka Gora z logotipom  


Vodstvo društva

Majda Jurše - Predsednica

Majda Jurše

Predsednica

Bojana Jelen - Sekretarka

Bojana Jelen

Sekretarka

Marinka Vipotnik - Blagajničarka

Marinka Vipotnik

Blagajničarka


Organi društva

 

Občni zbor

Občni zbor Turističnega društva Skriti biser je najvišji organ društva.

Upravni odbor

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Je izvršni organ Turističnega društva, ki je zadolžen za izvajanje nalog Občnega zbora.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani in izvajajo nadzor nad delovanjem Turističnega društva Skriti biser.

Disciplinska komisija

Naloga disciplinske komisije je nadzor nad pravilnostmi v delovanju.